Düzenleme Kurulu

  • Prof. Dr. İsmail Güleç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Ekrem Demirli (İstanbul Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Ali Namlı (Marmara Üniversitesi)
  • Arş. Ömer Said Güler (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı)