Önemli Tarihler

  • Sempozyumun İlanı ve Tebliğ Çağrısı                           : 15 Şubat 2019
  • Tebliğ Özetlerinin Son Gönderim Tarihi                       : 30 Mayıs 2019
  • Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin İlanı                            : 1 Eylül 2019
  • Sempozyum Programının İlanı                                       : 15 Eylül 2019
  • Sempozyum                                                                          : 28 Eylül 2019
  • Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi –Kitap İçin–     : 31 Ekim 2019